CSR

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคมและโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมที่เราได้ริเริ่มและสนับสนุน มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

สนใจเปิดร้านสะดวกซัก

เพราะงานของเราคือ ช่วยให้ผู้ลงทุนประสบความสำเร็จ
ไม่ใช่ขายเครื่องซักผ้าครับ